Misyon ve Vizyon

Misyon

Alanında nitelikli, yaratıcı ve girişimci ziraat mühendisleri yetiştirmek; sürdürülebilir tarımsal ve hayvancılık uygulamalarını esas alan çağdaş, akılcı ve dinamik lisans ve lisansüstü programları uygulamak; üniversite sanayi işbirliğini güçlendiren, AR-GE ve sorun odaklı araştırmalar gerçekleştirmek; kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan bilgi, mal ve hizmeti üretmek.
 

Vizyon

Biyolojik çeşitlilik ile tarımsal ve hayvansal doğal kaynakları koruyan, akılcı ve sürdürülebilir kullanan; çevre ve etik değerlere duyarlı, nitelikli araştırmalarla desteklenmiş uygulamalara geniş yer veren; araştırmalarla bilgi, mal ve hizmet üreten, bunları ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilen; bölge halkı ve ilgili sektörlerle barışık; ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir “Ziraat Fakültesi” olmak.
 
>