Dekanın Mesajı

25.05.2015 tarihinde “Fethiye Tarım Bilimleri Fakültesi” adıyla kurulan fakültemizin adı daha sonra “Fethiye Ziraat Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.
Kuruluşunu takip eden yıllarda fakülte bünyesinde 9 bölüm ve 21 anabilim dalı açılmıştır. Ancak fiziki altyapı ve akademik personel eksikliği nedeniyle henüz hiçbir bölümde lisans öğrenimine başlanamamıştır.
Günümüzde 7 milyar olan dünya nüfusunun 2050 yılında 9.6 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Artan dünya nüfusu beslenme ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Dünya nüfusundaki bu hızlı artış karşısında tarım alanları giderek daralmaktadır. Bunların yanında tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve küresel ısınma nedeniyle sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmak önümüzdeki yıllarda daha zor ve pahalı hale gelecektir. Geleneksel tarım teknolojileri hızla artan insan nüfusunu ve giderek değişen ve tarımsal üretim için olumsuzlaşan çevre koşullarında üretimin etkin bir şekilde sürdürülebilirliği konusunda yetersiz kalmaktadır.
Tarihsel olarak bir “Tarım Ülkesi” geçmişi ve kültürüne sahip olan ülkemiz tarımsal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyel yeterince değerlendirilememektedir. Bu noktada tarımın birer paydaşı olarak sayıları 40’ı bulan Ziraat Fakülteleri büyük önem arz etmektedir.  Fethiye Ziraat Fakültesi de öncelikle ülkemizin mevcut tarımsal potansiyelini ortaya çıkarılması, hatta çeşitlendirilmesi, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde mevcut veya daha sonra ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde yakın bir gelecekte etkin bir rol oynamaya başlayacaktır.
Bu aşamada fakültenin geleceğini kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlamaktayız. Kısa vadede, akademisyenler, bölgedeki kamu ve özel zirai kurum ve kuruluşlardan elde ettiğimiz bilgiler ile bölgenin tarımsal üretim imkanları ve sorunlarını dikkate alarak “Bahçe Bitkileri” ve “Bitki Koruma” bölümlerinde lisans öğrenimine başlamak istiyoruz. Bunun için fiziki altyapı ve akademik kadro ihtiyacımız vardır. Fethiye’nin Beşkaza yerleşkesindeki binanın tamamlanması, ihtiyacımız olan fiziki altyapı (derslik, eğretim elemanı odaları, laboratuvar, vs) eksikliğini büyük ölçüde giderecektir. Bunun akabinde kısa vadede planlanan bölümler için asgari akademik ve idari kadro oluşturma çabası içinde olacağız. Bu süreçte gerek üniversitemizin imkanları, gerekse kariyer, santez veya bakanlık projesi alabilecek yeni öğretim üyelerimizin katılımı ile de araştırma altyapı ve imkanlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz.
 

Fotoğraf: Fethiye Ziraat Fakültesi olarak planlanan bina (A Blok)
Lisans öğrenimine başlama gayreti yanında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ziraat alanında birkaç Anabilim Dalının açılarak Yüksek Lisans öğrenimine başlanması için de gerekli adımları attık.
Tüm bu çalışmaların hedefine ulaşabilmesi için Kamu kurum ve kuruluşlarının desteği yanında yerel yönetimlerin, özel kurum ve kuruluşların, hayırsever vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımızın olduğunun bilinmesini istiyorum.
Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK, “Milletimiz, çok büyük elemler, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun temel sebebi şundandır: Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki sabanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük büyük bir ekseriyeti çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde bulunmayacaktık” diyerek tarımın önemini belirtmişlerdir.
Fethiye Ziraat Fakültesi’nin ana hedefi, çağdaş ve akılcı eğitim öğretim programları uygulayarak kültürel değerlere sahip çıkan, toplumsal sorumluluk bilincinde karşılaşılan problemlere bilimsel ve kalıcı çözümler üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir. Yapacağı veya görev alacağı araştırma faaliyetleri ile hem bölge hem de Türkiye’nin zirai üretimi ve sorunlarının çözümünde etkin bir rol oynayacağı kanaatini taşıyorum. Bu düşüncelerle güneyin incisi, bu şirin ve sıcak ilçemizden Tarımın bütün paydaşlarına, gelecek yıllarda Lisans ve Lisansüstü seviyede öğrencilerimiz olacak gençlere şimdiden selam ve saygılar sunuyorum.
 
Prof. Dr. Hasan KOÇ
Fethiye Ziraat Fakültesi Dekan V.
 
>