Hakkımızda

25.05.2015 tarihinde “Fethiye Tarım Bilimleri Fakültesi” olarak kurulan fakültemizin adı kısa bir süre sonra “Fethiye Ziraat Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.
Kuruluşunu takip eden yıllarda fakülte bünyesinde 9 bölüm açılmış ve bu bölümler altında 21 anabilim dalı tanımlanmıştır. Ancak henüz hiçbir bölümde lisans öğrenimine başlanamamıştır.
Bu aşamada fakültenin geleceğini 1., 2. ve 3. halka veya yaygın adıyla kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlamaktayız. İlk halkada, akademisyenler, bölgedeki kamu ve özel zirai kurum ve kuruluşlardan elde ettiğimiz bilgiler ile bölgenin tarımsal üretim imkanları ve sorunlarını dikkate alarak “Bahçe Bitkileri” ve “Bitki Koruma” bölümlerinde lisans öğrenimine başlamak istiyoruz. Bu amaçla öncelikle asgari bir akademik ve idari kadro oluşturma çabaları içindeyiz. Daha sonra üniversitemizin imkanları ile hem mevcut hem de kariyer, santez veya bakanlık projesi alabilecek yeni öğretim üyelerimizin katılımı ile araştırma altyapı ve imkanlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz.
>