İdari Personel

Faruk Taner COŞKUN
Fakülte Sekreteri
Hüriyet COŞKUN
Bilgisayar İşletmeni
Haludun AKSEL
Bilgisayar İşletmeni
>